administratief

Zonder een goede administratie kan een VvE niet functioneren. Het invoeren en actueel houden van het ledenbestand en het verwerken van de verkoopmutaties zijn van belang. Veelal wordt nauw contact met de notaris en/of makelaar onderhouden.


onze taken bestaan onder andere uit:
 • registratie;
 • aanmelden/inschrijven Kamer van Koophandel;
 • ledenadministratie;
 • invoeren en actueel houden van de ledenadministratie;
 • verkoopmutaties;
 • verwerken van de door de notaris verstrekte verkoopmutaties in de ledenadministratie;
 • informeren notaris bij eigendomsoverdracht over relevante feiten, zoals de hoogte van de periodieke bijdragen, te verrekenen achterstanden en het aandeel in het reservefonds;
 • incasseren en administreren van de voorschot-, extra en definitieve bijdragen van de leden, alsmede innen van opgelegde boetes;
 • doormelden van schadeaangelegenheden die onder de dekking van de door de vereniging gesloten verzekeringspolissen vallen.

"Mijn VvE" portaal

Wanneer uw Vereniging van Eigenaars kiest voor VvE management door Ruijters vastgoedmangers kunnen u én uw medeleden tevens altijd alle benodigde informatie inzichtelijk raadplegen middels de online portal, zo kan een lid alle relevante gegevens betreffende zijn/haar perceel inzien o.a.:

 • stemverhouding;
 • adresgegevens, contactgegevens;
 • men kan op eenvoudige wijze storingen via het portaal melden;
 • documenten, zoals de Akte van Splitsing, notulen, jaarstukken, e.d.met betrekking tot de VvE zijn direct online beschikbaar.