VvE management

wat wij doen

Ruijters vastgoedmanagers ondersteunt VvE’s doelmatig en professioneel. Een optimaal beheer is voor de continuïteit van een VvE immers van groot belang. Het VvE werkgebied van Ruijters vastgoedmanagers beperkt zich tot de provincie Limburg. Bekendheid ter plaatse en korte afstanden zijn daarvoor bepalend.

Ruijters vastgoedmanagers is een gespecialiseerd bedrijf dat onder andere werkzaamheden verricht ter ondersteuning van VvE´s. Een team van deskundige en ervaren medewerkers staat elke VvE in het werkgebied ten dienste, ook buiten kantooruren. Dit team is uitstekend op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen met betrekking tot de wet- en regelgeving, maar is ook goed geïnformeerd over actuele bouwtechnieken.

Voor elke VvE is het noodzaak dat de ledenadministratie en boekhouding goed in orde zijn. Daarnaast is het maken van een meerjarenonderhoudsplanning van groot belang om goed onderbouwde reservefondsen te kunnen creëren. Tenslotte vormt het opstellen van een deugdelijke begroting de basis voor het vaststellen van de hoogte van de maandelijkse eigenaarsbijdrage. Dit alles is dagelijkse kost voor Ruijters vastgoedmanagers. Wij zijn dus als geen ander in staat om daarover te adviseren en de uitvoer ter hand te nemen.

Continuïteit in een VvE-bestuur is belangrijk. Maar door de individualisering van de samenleving wordt de invulling van vrijwillige bestuurstaken steeds moeilijker. Daarbij speelt de (persoonlijke) aansprakelijkheid ook een rol. Door ons modulair opgebouwde dienstenpakket kan een VvE kiezen voor volledige uitbesteding van haar taken of voor een selectie daarvan.

Kopers van appartementen kijken in toenemende mate naar de gezondheid van de VvE. Daarbij letten ze op een onafhankelijk financieel beheer, juiste reservevorming, het actuele onderhoud en een goed bestuur. Om leegstand te voorkomen is het belangrijk dat de VvE´s dit in orde hebben en waar nodig deskundigheid inhuren.

Daarnaast hechten ook bewoners van appartementen steeds meer waarde aan gemak en comfort. Vandaar dat wij, niet alleen aan VvE´s, maar ook aan individuele bewoners toegang kunnen verschaffen tot bedrijven met specialistische diensten. Dat kan variëren van tuinonderhoud, schoonmaak, huismeestertaken, ict-service, veiligheid en aandacht voor de woonomgeving. Op verzoek kunnen wij alle mogelijkheden in kaart brengen.

Voor een nadere kennismaking, informatie of een vrijblijvende offerte maken wij graag een afspraak via vastgoedmanagers@ruijters.nl of bel 043 329 29 70.