technisch beheer

Uitstel van onderhoud leidt vaak tot hogere kosten. Onze technisch vastgoedmanagers houden uw vastgoed in de juiste staat van onderhoud zodat u niet voor onverwacht hoge kosten komt te staan.

Uw vastgoedportefeuille wordt juist onderhouden en de administratie hieromtrent wordt voor u opgesteld. We voorzien u van het juiste advies en verstrekken en begeleiden onder andere opdrachten voor dagelijks onderhoud of vernieuwingen. Uw huurders worden bediend terwijl u te allen tijde grip behoudt op uw inkomsten en uitgaven.

Als verhuurder heeft u geen omkijken naar het onderhoud in de wetenschap dat dit goed geregeld is. Jaarlijks bespreken wij uw wensen rondom het groot, klein en dagelijks onderhoud waarbij u bepaalt op welke terreinen wij u kunnen ondersteunen.


24/7 bereikbaar

24 Uur per dag, 7 dagen per week zijn wij bereikbaar voor eventuele technische klachten en calamiteiten.


grip op uw vastgoed

Elke opdracht wordt voorafgaand aan de uitvoering door u goedgekeurd en door ons gecontroleerd op correcte uitvoering van de werkzaamheden. Met regelmaat beoordelen wij samen met u de lopende contracten met leveranciers voor bijv. schoonmaakwerkzaamheden of onderhoud van cv-ketels. Daarnaast coördineren we alle schadeaangelegenheden welke onder de dekking van u verzekeringspolis(sen) vallen.

Alle relevante documenten worden zorgvuldig digitaal gearchiveerd en zijn te allen tijde op te vragen. Zo heeft u altijd inzicht in de afspraken met o.a. leverancierscontracten, inspectierapporten, huurovereenkomsten, opleveringsdocumenten en bouwtekeningen.


dagelijks onderhoud
  • behandelen van alle aangelegenheden die verband houden met het zogenaamde dagelijks onderhoud met betrekking tot de gemeenschappelijke gedeelten en de gemeenschappelijke voorzieningen van het gebouw;
  • schoonmaak, glasbewassing en tuinonderhoud;
  • telefonische bereikbaarheid (24 uur per dag) voor spoedeisende technische zaken, zoals ernstige storingen of (dreigende) schade, alsmede het zo nodig verstrekken van opdrachten tot herstel of het nemen van noodmaatregelen;
  • uitbesteden van en de controle op uit te voeren werkzaamheden;
  • toegangverlening voor herstelbedrijven op locatie. Hiervoor zal een beroep gedaan worden op het bestuur/technische commissie. Desgewenst kan dit met een sleutelkluis worden opgelost;
  • het op redelijkheid beoordelen van de nota’s met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en gereed maken t.b.v. financieel verwerken van ontvangen facturen.


onderhouds- en serviceovereenkomsten

afsluiten van, door het bestuur of algemene ledenvergadering benoemde, onderhouds- of service overeenkomsten, eventueel in samenspraak met een binnen de VvE functionerende technische commissie.


planmatig onderhoud

opdrachtverstrekking, toezicht en controle van planmatig onderhoud inzake schilderwerk en dakwerkzaamheden.


groot onderhoud
  • technische omschrijving alsmede het desgewenst opstellen van een technisch bestek voor overige groot onderhoud en verfraaiing zal desgewenst in overleg met het bestuur op regiebasis ter hand genomen kunnen worden. Dit geldt ook voor toezicht op de uitvoer van deze werkzaamheden;
  • toezien op de juiste toepassing van de garantievoorwaarden van leveranciers of instanties;
  • nieuwbouw: Bemoeienissen inzake garantiezaken m.b.t. oplevering en e.v.t. GIW/Woningborg procedures worden achteraf op uurtarief in rekening gebracht;
  • alle stukken die betrekking hebben op de technische administratie worden hetzij op papier, hetzij elektronisch gearchiveerd.


projectmanagement

We analyseren voortdurend uw portefeuille en adviseren u om uw rendement te kunnen verbeteren. Er is geen probleem zonder oplossing, zelfs als dit een wijziging van de functie of bestemming inhoudt.

We hebben reeds meerdere malen totale winkelcentra gerenoveerd, bestemmingsplannen omgezet van een commerciële functie naar een woonfunctie met een gegarandeerde verhuurbezetting én objecten succesvol samengevoegd.