commercieel beheer

Commercieel beheer is essentieel voor het beter renderen van uw vastgoedportefeuille, we richten ons op de exploitatie van uw vastgoed, met als doel een optimalisatie van de waarde. Elke eigenaar/verhuurder wil uiteraard een maximaal rendement op zijn geïnvesteerde vermogen.


wat mag u verwachten?

 • verificatie inkomstengegevens van kandidaat-huurder(s);
 • brancheringsadviezen, in deze sterk veranderende markt vraagt uw vastgoed om een toekomstbestendig advies;
 • advies en begeleiding bij het voeren van huurprijs en/of contractonderhandelingen, hierbij kunt u ook de keuze maken om de volledige huuronderhandeling door ons te laten uitvoeren;
 • opstellen van huurcontracten volgens de geldende ROZ-modellen (www.roz.nl). Indien mogelijk, opstellen van tijdelijke huurovereenkomsten (of gebruiksovereenkomsten) volgens art 7: 274 e lid 1 sub b BW;
 • onderhouden van relatie verhuurder / huurder en eventuele betrokken VVE’s en andere belangenverenigingen, waarbij de communicatie transparant is zonder daarbij de doelstellingen van uw vastgoed uit het oog te verliezen;
 • toezicht op correcte naleving huurvoorwaarden en reglementen;
 • huur(commissie) zaken in behandeling nemen en zo mogelijk beperken, dan wel zien te voorkomen;
 • signaleren van en adviseren betreffende marktontwikkelingen en trends ten aanzien van huurprijzen en marktpositie van het object;
 • behandelen van huuropzeggingen;
 • aan- en verkoopbemiddeling bij uitpondprojecten;
 • advies en begeleiding verhuurcampagnes;
 • opstellen van promotionele jaarplannen, sturen, begeleiden en controleren van promotionele activiteiten.