Asset managers

met vernieuwende oplossingen waarde creëren op lange termijn

Een optimaal rendement uit uw vastgoed halen, vraagt meer dan ooit om actief beheer, creativiteit, verbindingen leggen, synergie en samenhang. Ruijters biedt u met Asset Management nieuwe antwoorden op de vastgoeduitdagingen van vandaag. Zo creëren we waarde en waken we continu over de balans van uw portfolio.

De dynamiek in bedrijfsleven en retail is zó groot, dat er ook aan vastgoed heel andere eisen worden gesteld dan voorheen. Bij leegstand een bordje 'te huur' ophangen volstaat al lang niet meer…
 

duurzame herbestemming

Wij zien ook in de huidige markt nog volop kansen om mooie resultaten te behalen met uw vastgoed. Door de ontwikkelingen in de markt scherp in de gaten te houden en met een open blik naar uw vastgoed te kijken. Zo ontdekken wij het potentieel dat anderen niet zien en doen we wat nodig is voor een duurzame herbestemming van leegstaande panden.
 

vernieuwend en realistisch

Volstaat een renovatie of is een complete transformatie nodig? Wij adviseren u over de marktkansen en verkennen daarbij de meest uiteenlopende exploitatiemogelijkheden. De kracht van Ruijters is dat we naast de creativiteit ook de ervaring, mensen en middelen hebben om zelfs de meest vernieuwende ideeën daadwerkelijk te realiseren. Na een succesvolle herbestemming blijven we graag betrokken om als uw strategisch adviseur de kosten en de risico's te beheersen en de rendementen in de gaten te houden. Zodra het nodig is, grijpen we opnieuw in. Dát is de proactieve benadering waar uw vastgoed om vraagt.
 

oplossingen in samenhang

Als een spin in het web brengen we zowel binnen als buiten de organisatie de juiste mensen bij elkaar. Binnen Ruijters werken assetmanagers, vastgoedmanagers, bedrijfs- en woningmakelaars samen om tot de beste aanpak te komen. Buiten Ruijters brengen we mogelijke partners, uitvoerende partijen en overheid bij elkaar om tot een gezamenlijke visie en succesvolle samenwerking te komen.

Zo gaan we voor een duurzaam resultaat op de lange termijn.
 

verder praten

Voor een nadere kennismaking, informatie of een vrijblijvende offerte maken wij graag een afspraak met u via 043 329 29 70 of assetmanagers@ruijters.nl.