Terug naar overzicht

Centrumplan Stein

omgevingsvergunning definitief

De Raad van State heeft de bezwaren van een omwonende in hoogste instantie ongegrond verklaard. De bestuursrechter bevestigde met haar uitspraak het vonnis dat de rechtbank in Roermond op 13 mei vorig jaar over de bezwaren uitsprak. 


Aanvechten

Omwonende Peter Meertens vocht de vergunning die burgemeester en wethouders in 2014 aan projectontwikkelaar KIBO verstrekten en in mei vorig jaar licht wijzigden op verschillende punten aan. Meertens vond het stuk incompleet, omdat de realisatie van fase twee met een tweede supermarkt er niet in wordt opgenomen.

Ook vond hij dat er onvoldoende parkeerplekken waren voorzien, er in Stein werd gebouwd voor winkelleegstand en de financiële haalbaarheid van het plan niet goed was getoetst. Meertens voerde verder aan dat geluidsrapporten niet zorgvuldig tot stand waren gekomen en het veiligheidsplan en de blusinstallatie in het complex niet aan de maat waren.

Niet onderbouwd

Al deze bezwaren zijn volgens de Raad van State niet of onvoldoende onderbouwd, of horen niet thuis in een procedure tegen de omgevingsvergunning. Ook het oordeel van de rechtbank dat twee winkeliers uit het tijdelijk winkelcentrum in Stein niet-ontvankelijk zijn in hun bezwaren is door de Raad van State bevestigd. 


Bouw al in volle gang

De uitspraak betekent dat alle juridische obstakels tegen het Centrumplan Stein nu zijn weggenomen. Het gaat hier overigens al lang niet meer om een plan, de bouw van het winkelcentrum als vervanging voor het in oktober 2009 afgebrande complex is al in volle gang. Het is de bedoeling dat de winkels half augustus 2016 de deuren openen.