Terug naar overzicht

Waardering monumenten neemt toe

behoud van erfgoed steeds belangrijker

De waardering voor onze monumenten is groot. Onderzoek hiernaar laat zien dat Nederlanders het belangrijk vinden dat ons cultureel erfgoed behouden blijft . Maar hoe vertaalt zich dat in een financiële waardering voor monumenten ten opzichte van reguliere woningen? In een gezamenlijk onderzoek naar de huidige stand van zaken op de woningmarkt voor monumenten trekken de NVM en het Nationaal Restauratiefonds een aantal interessante conclusies.


De prijzen van monumenten daalden in de crisis harder en verder dan reguliere woningen, maar ‘die achterstand wordt snel ingelopen’ volgens Roeland Kimman van de NVM: de prijzen van monumenten stegen 17% sinds het dieptepunt in 2013, 6% meer dan reguliere woningen. 


De gemiddelde transactieprijs van een monument is op dit moment 463.000 euro. Vertaald naar een prijs per vierkante meter ligt deze ruim 50% hoger dan dat van een reguliere woning. Dit verschil is vaak te verklaren door de locatie en het bijzondere karakter van monumenten. Bron: www.nvm.nl